Pompy śrubowe Settima

 pompa srubowa settima SMT16BPompy śrubowe Settima Meccanica typu SMT16B składają się z korpusu mieszczącego trzy stalowe śruby, będącymi jedynymi ruchomymi częściami całego urządzenia, z których tylko centralna śruba jest napędzana przez silnik elektryczny. Śruby boczne uszczelniają komory międzyśrubowe podczas przesuwania się oleju wzdłuż osi śruby napędzanej. Ruch obrotowy śrub uszczelniających jest wymuszany przez olej. Taka konstrukcja pompy zapewnia jej bardzo cichą pracę i wydatek oleju bez pulsacji.

Pompy śrubowe Settima doskonale się spisują w układach smarowania, filtracji oraz jako pompy cyrkulacyjne lub podające do pomp zmiennego wydatku. Mogą być także stosowane w nisko i średniociśnieniowych układach hydrauliki siłowej. Różna konfiguracja materiałów z którego wykonane są korpusy oraz pary śrubowe, pozwalają na wykorzystanie pomp również w przemyśle spożywczym, petrochemicznym lub morskim.

 

Pompy śrubowe wykonywane są jako zanurzalne- z koszem ssawnym (SMIT) oraz do zabudowy zewnętrznej z flanszowym króćcem ssawnym i tłocznym (SMT). W zależności od materiału z jakiego wykonany jest korpus pompy, nominalne ciśnienie ich pracy wynosi 40 barów dla korpusu aluminiowego lub 120 barów dla żeliwnego. Typoszereg pomp olejowych GR składa się z 11 grup, różniących się średnicą śrub. Dzięki zastosowaniu różnych ich skoków w każdej z grup, pompy różnią się chłonnościami, dzięki czemu asortyment produkcyjny pokrywa wydatki od 8 l/min do 3200 l/min. Śruby w zależności od lepkości oleju mają różną geometrię , dzięki czemu pompa może pracować z płynami o lepkości od 4 do 2000 cSt. Do napędu pomp śrubowych GR rekomendowane są silniki 2 biegunowe o wielkościach mechanicznych od 56 do 160 (w zależności od pompy). Dla takich obrotów podawane są dane katalogowe.Słowa kluczowe: