Porady

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu doradzamy i pomagamy w doborze hydroakumulatorów, optymalnych chłodnic przemysłowych oraz zasilaczy pompujących. 

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży   ważne od 25.11.2022 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży i dostawy towarów oraz usług, których sprzedawcą jest: Biuro Przedstawicielskie Krzysztof Klepka, siedziba: 03-816 Warszawa, ul. Chodakowska 53/57, Polska, forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, REGON 011979283, NIP:113-019-23-69,(dalej: „Sprzedający”). Niniejsze OWS stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę. Niniejsze OWS mają […]

Wodne chłodnice oleju płytowe czy rurowe?

  Wodne chłodnice oleju płytowe w porównaniu z tradycyjnymi chłodnicami rurowo-płaszczowymi mają zdecydowanie lepsze parametry odbioru ciepła w stosunku do swojej wielkości. Ze względu na unikalny profil płyt składających się na konstrukcję wymiennika, a także ze względu na sposób ich łączenia ze sobą nasze płytowe wymienniki ciepła cechuje wysoki stopień dyssypacji ciepła. Ta cecha pozwala na znaczne ograniczenie wielkości chłodnic płytowych.

Redukcja pulsacji pompy

Redukcja pulsacji pompy wpływa na zwiększenie żywotności układów hydrauliki siłowej. Cykliczne wzrosty ciśnienia tłoczenia w pompach tłokowych działają niekorzystnie na systemy hydrauliczne, szczególnie wtedy kiedy pomp jest kilka i jednocześnie pracują na jednej linii zasilania. Nierównomierne ciśnienie i wydatek jest także dodatkowym źródłem hałasu. Przykładowo typowa pompa podwójnego działania typu Duplex pracując przy 70 obr/min i wydatku nominalnym 340 l/min generuje rzeczywisty wydatek w przedziale […]

Czy stosować zestawy naprawcze akumulatorów pęcherzowych różnych producentów?

Zdecydowanie tak, o ile zestawy naprawcze akumulatorów pęcherzowych posiadają trzpienie gazowe które są kompatybilne z otworami w korpusach akumulatorów. Trzeba jednak pamiętać o dosyć istotnej kwestii a mianowicie jakości pęcherza. Składa się on ze zwulkanizowanych ze sobą dwu lub więcej części gumowych oraz stalowego trzpienia mocującego przeponę do korpusu i będącego jednocześnie gniazdem zaworu gazowego. Spoiny muszą być robione przy zachowaniu wysokiej czystości elementów łączonych […]

Czy różne zawory gazowe mają wpływ na pracę hydroakumulatorów?

Zawory gazowe nie mają wpływu na jakość pracy hydroakumulatora. Mogą mieć natomiast znaczenie wtedy, kiedy należy nabić akumulatory pecherzowe ciśnieniem wstępnego ładowania. Kiedy wykonuje tę pracę firma zewnętrzna to jest to bez znaczenia. Firmy takie posiadają uniwersalne przyrządy do ładowania umożliwiający pracę z każdym typem i rodzajem akumulatora ciśnienia. Problemem może być wykonanie czynności nabijania przez użytkownika, ale praktyka pokazuje że większość z nich takimi uniwersalnymi zestawami […]

Rozszerzalność cieplna płynów – jak sobie z nią radzić ?

W niektórych aplikacjach, szczególnie przy szybkich zmianach temperatur pracy, rozszerzalność cieplna płynów powoduje obciążenia cieplne rurociągów lub ich elementów. Naprężenia nimi wywołane mogą doprowadzić do uszkodzenia złączy, spawów lub spowodować pękanie rur. Stosowanie zaworów bezpieczeństwa oznacza utratę części transportowanego medium, a to z kolei  konieczność jego uzupełnienia. Zastosowanie akumulatora gromadzącego nadmiar cieczy, a oddającego ją po obniżeniu temperatury otoczenia rozwiązuje ten problem.

Kompensacja przecieków z układu hydraulicznego

Kompensacja przecieków z układu hydraulicznego zapobiega stratom medium roboczego spowodowanego nieszczelnością. Jeżeli prasa pracuje pod ciśnieniem 345 barów i ma cylinder o objętości 1,7 L to przeciek o wydatku 0,08 l/min doprowadzi do całkowitej utraty ciśnienia w cylindrze w przeciągu 7 minut. Oczywiście w czasie kiedy prasa nie będzie pracowała. Stosując w układzie zasilania cylindra akumulator 4L, po takim samym okresie bezczynności w układzie będzie ciśnienie o wartości 337 barów.

Ograniczenie wstrząsów mechanicznych na pracę wózków widłowych

Ograniczenie wstrząsów mechanicznych na pracę wózków widłowych podczas jazdy po nierównym podłożu zapewnia komfort kierującemu i zapewnia bezpieczeństwo przewożonym towarom. Przejazd z uniesionym na widłach ładunkiem po takim terenie powoduje nie tylko poczucie dyskomfortu dla operatora, obniżenie prędkości jazdy, ale również niekorzystnie działa na stabilność przewożonych towarów, a ponadto na samą wytrzymałość ramy wideł. Przyspieszenia spowodowane jazdą po nierównym terenie mogą często osiągać wartość 3 g a zmiany ciśnienia w układzie […]

Eliminowanie uderzeń hydraulicznych

Eliminowanie uderzeń hydraulicznych zwanych także młotami hydraulicznymi, powstających przy nagłym zatrzymaniu przepływu płynów jest ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania rurociągów. Masa płynu uderza wówczas w napotkaną przeszkodę a tworzące się w wyniku uderzenia fale powodują uszkodzenia rurociągów. Skalę spiętrzenia ciśnienia dynamicznego w rurociągu może przedstawić przykład: w rurociągu o długości 300 m i średnicy wewnętrznej 2,5” porusza się woda o wydatku 680 l/min, pod ciśnieniem 17 barów. […]

Zmniejszenie mocy zainstalowanej na prasie hydraulicznej

Zmniejszenie mocy zainstalowanej na prasie hydraulicznej powoduje znaczące ograniczenie kosztów jej użytkowania. Przykładowa prasa o nacisku 0,5 MN, o skoku 114 mm i prędkości stępla 76 mm/sek wymaga do napędu pompy o wydatku 15 l/min silnika elektrycznego o mocy 41 kW. Jeżeli prasa ma dwuminutowe przerwy w cyklu pracy to przez zastosowanie 20 litrowego akumulatora wspomagającego pracę pompy można zmniejszyć zapotrzebowanie mocy do 1,1 kW oraz ograniczenie wydatku pompy do 4 l/min. Zastosowanie akumulatora przy zachowaniu […]