Bocznikowe powietrzne chłodnice oleju BNK z certyfikatem ATEX

Bocznikowe powietrzne chłodnice oleju ATEX typu BNK to:

 • Kompatybilny system chłodniczy
 • Przeznaczenie do stosowania w atmosferach gazowych (G) lub pyłowych (D)
 • Certyfikat ATEX klasa temperaturowa T3 lub T4

Bocznikowe powietrzne chłodnice oleju ATEX typu BNK, które służą do pracy w strefach zagrożenia wybuchem, są odpowiednio zmodyfikowane w stosunku do standardowych chłodnic bocznikowych (off-line) BNK oraz posiadają odpowiednie poświadczenie potwierdzające ich przydatność do pracy w takim środowisku w postaci certyfikatu ATEX. System chłodzący BNK posiada certyfikat ATEX dla urządzeń elektrycznych zaliczanych do Grupy II kategorii 2 pracujących w strefach zagrożenia 1, 2, 21 oraz 22 (wg dyrektywy 94/9/EC 3.2.4).

 Chłodnice powietrzne BNK ATEX 2GD

 Chłodnice powietrzne BNK ATEX 3GD

Przykład oznaczenia chłodnic oleju
BNK 4.4 -30-0,75 kW-ATEX-T3-IB5

 • Typ chłodnicy: BNK
 • Wielkość: 4
 • Ilość biegunów silnika: 4
 • Wydatek pompy (l/min): 30
 • Moc silnika (Kw): 0,75
 • Certyfikat Atex
 • Klasa temperaturowa: T3
 • Zawór zwrotny: IB5

 

Powiązane produkty: