Chłodnice oleju BLK

Chłodnice oleju BLK

Chłodnica olejowa

Powietrzna chłodnica oleju Buhler

Powietrzne chłodnice oleju BLK

Powietrzna chłodnica oleju BLK katalog

Chłodnice oleju BLK instalowane w linii zlewowej układu hydraulicznego składają się z następujących części:

 • Promiennika (wymiennik)
 • Obudowy z łapami montażowymi
 • Zespołu silnik-wentylator wraz osłoną

 

Promiennik oraz wentylator mogą być zdemontowane w prosty sposób z kompletnej chłodnicy bez konieczności demontażu innych jej elementów.

Promiennik chłodnicy BLK jest wykonany z aluminium, może pracować ze wszystkimi płynami hydraulicznymi. Radiator może być wyposażony w zawór zwrotny chroniący go od nadmiernego wzrostu ciśnienia.

W niektórych systemach hydraulicznych optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie chłodnicy bocznikowej (off-line). W takich przypadkach proponujemy kombinacje chłodnicy BLK oraz pompy gerotorowej BPD, w której wentylator oraz pompa napędzana jest jednym silnikiem dwuwałkowym. Są to chłodnice typu BNK.

Wykonanie chłodnic/ materiały

 • Promiennik: wykonany ze stopu aluminium odpornego na agresywne środowisko, pokryty lakierem epoksydowym.
 • Obudowa, łapy montażowe, konsola silnika: stalowe, pokryte kataforetycznie farbą podkładową, a następnie lakierowane farbą epoksydową.
 • Osłona wentylatora: stalowa, galwanizowana, lakierowana farba epoksydową
 • Piasta wentylatora: aluminium bez pokrycia lub anodyzowane
 • Kolor: RAL 7001

Napęd wentylatora

 • Standardowo: silnik elektryczny dla serii BLK 1.2 jednofazowy 230V/50 Hz.
 • Dla serii BLK 2.2-BLK 10.8 silnik elektryczny trójfazowy 230V/400V/50 Hz lub 276V/480V/60Hz
 • Klasa izolacji: F
 • Dopuszczalna temperatura pracy silnika: B
 • Stopień ochrony: IP 55
 • Silniki zgodne z DIN57530, IEC 34-1, IEC 72-1, VDE 0530
 • Inne silniki na życzenie

Kompatybilność z płynami hydraulicznymi

 • Olej mineralny wg DIN 51524
 • Emulsja wodno olejowa HFA/HFB wg CETOP RP 77H
 • Woda/Glikol HFC wg CETOP RP 77H
 • Estry fosforowe HFD-R wg CETOP RP 77H

Parametry pracy

 • Maksymalne ciśnienie statyczne: 21 barów
 • Maksymalna temperatura medium: 120ºC
 • Maksymalna lepkość: 100 cSt.
 • Wyższe lepkości wymagają konsultacji

Przykład oznaczenia chłodnic olejowych:

BLK – 4.6 – IB2- T50

 • Typ chłodnicy: BLK
 • Wielkość chłodnicy: 4
 • Ilość biegunów silnika: 6
 • Zawór zwrotny (bypass): IB2
 • Włącznik termiczny: T50

Temperatura zadziałania wyłącznika termicznego NTB lub EBT: 40ºC, 50ºC, 60ºC, 70ºC, 80ºC

Typ zaworu zwrotnego (bypass)

 • AB – zewnętrzny (wlot i wylot chłodnicy po obu stronach)
 • IB2 – zintegrowany (wlot i wylot chłodnicy po jednej stronie). Ciśnienie otwarcia 2 bary (Ib2), 5 barów (Ib5) lub 8 barów (Ib8)
 • ITB – termiczny zintegrowany o ciśnieniu otwarcia 2 bary lub temperaturą 45ºC
 • ATB – termiczny zewnętrzny o ciśnieniu otwarcia 2 bary lub temperaturą 45ºC

 

Powiązane produkty:

Powietrzne chłodnice oleju BLK z certyfikatem ATEX

Powietrzne chłodnice oleju BLK z certyfikatem ATEX

 • chlodnica oleju BLK ATEX-3GDSzeroki zakres mocy chłodzenia do 64 kW
 • Zastosowanie w strefie zagrożonym wybuchem
 • Możliwość montażu na promienniku zaworu zwrotnego
 • Klasa temperaturowa: T3 lub T4

Chłodnice powietrzne olejowe BLK z certyfikatem ATEX instalowane są w linii zlewowej układu hydraulicznego. Jej konstrukcja oraz parametry są takie same jak w standardowych chłodnicach serii BLK. Różnią się dostosowanymi do wymagań Atex wentylatorami, piastami, osłonami wentylatorów oraz silnikami. Dodatkowo wykonywane są inne zabezpieczenia kabli elektrycznych oraz połączenia miedzy częściami chłodnicy. Chłodnice oleju BLK ATEX posiadają certyfikat urządzeń elektrycznych zaliczanych do Grupy II kategorii 2 pracujących w strefach zagrożenia 1, 2, 21 oraz 22 (wg dyrektywy 94/9/EC 3.2.4).

 Chłodnice powietrzne BLK ATEX 2GD

 Chłodnice powietrzne BLK ATEX 3GD

Przykład oznaczenia chłodnic oleju
BLK 4.4 – ATEX – T3 – IB5

 • Typ chłodnicy: BLK
 • Wielkość: 4
 • Ilość biegunów silnika: 4
 • Certyfikat ATEX
 • Klasa temperaturowa: T3
 • Zawór zwrotny: IB5

Typ zaworu zwrotnego na promienniku

 • AB zewnętrzny (wlot i wylot chłodnicy po obu stronach)
 • IB2 zintegrowany (wlot i wylot chłodnicy po jednej stronie). Ciśnienie otwarcia 2 bary (Ib2), 5 barów (Ib5) lub 8 barów (Ib8)
 • ITB termiczny zintegrowany o ciśnieniu otwarcia 2 bary lub temperaturą 45ºC
 • ATB termiczny zewnętrzny o ciśnieniu otwarcia 2 bary lub temperaturą 45ºC

Powietrzne chłodnice oleju BLK z certyfikatem ATEX przeznaczone są do pracy w następujących strefach zagrożenia:

 • Strefa 1 (gazowa) i strefa 21 (pyłowa)
 • Strefa 2 (gazowa) i strefa 22 (pyłowa)

Określonych w grupach wybuchowości II C (łącznie z IIA oraz IIB) oraz mieszczących się w klasie temperaturowej T3 i T4.

 

Powiązane produkty: