Wodne chłodnice oleju płytowe czy rurowe?

Wodne chłodnice oleju płytowe czy rurowe?

 

Wodne chłodnice oleju płytowe w porównaniu z tradycyjnymi chłodnicami rurowo-płaszczowymi mają zdecydowanie lepsze parametry odbioru ciepła w stosunku do swojej wielkości.

Ze względu na unikalny profil płyt składających się na konstrukcję wymiennika, a także ze względu na sposób ich łączenia ze sobą nasze płytowe wymienniki ciepła cechuje wysoki stopień dyssypacji ciepła. Ta cecha pozwala na znaczne ograniczenie wielkości chłodnic płytowych.

wodne chłodnice oleju

Wymiennik ciepła/ chłodnica rurowo-płaszczowa

Rurowo-płaszczowe wymienniki ciepła

Rurowo-płaszczowe wymienniki ciepła

Wodne chłodnice olejowe rurowe TP Pilan – Parametry techniczne:

  • Ciśnienie pracy: do 15 bar dla strony olejowej i 10 barów dla strony wodnej
  • Temperatura pracy: do + 95°C przy zastosowaniu uszczelnień z NBR
  • Przepływy: do 900 l/min
  • Zakres odbieranej mocy: od 3 do 500 kW

 Wodne chłodnice oleju Pilan katalog

Elementy składowe wymiennika ciepła

  • Korpus chłodnicy: aluminiowy lub brązowy
  • Pokrywy boczne wykonane z mosiądzu lub brązu
  • Rurki miedziane lub ze stopu miedziano-niklowego
  • Uszczelnienia: z NBR lub Viton

Wodne chłodnice olejowe rurowe typu TP należą do najczęściej stosowanych wymienników ciepła oraz chłodnic wodno-olejowych stosowanych w przemyśle i urządzeniach mobilnych.

W niektórych aplikacjach, zastosowanie prostych rurek jako elementów przewodzących ciecz chłodzącą eliminuje problem erozyjnego uszkodzenia chłodnic lub ich niedrożności spowodowanej narastaniem zanieczyszczeń wokół włókien znajdujących się w wodzie chłodzącej. Szczególnie widoczne jest to w miejscach, w których jako medium chłodzącego używa się wody niskiej jakości, czasami pobieranej bezpośrednio z otwartych zbiorników. Wodne chłodnice olejowe rurowe w odróżnieniu od wymienników płytowych mogą współpracować z wodą morską lub silnie zmineralizowaną. Wodne chłodnice olejowe rurowe typu Tp-AM doskonale spisują się w urządzeniach morskich i instalowanych na statkach oraz w układach zasilania urządzeń hutniczych i górniczych. Ich wadą, podobnie jak w innych chłodnicach tego typu jest to, że są dosyć czułe na zmiany lepkości mediów chłodzonych, a przepływ turbulentny w nich uzyskiwany jest niestabilny.